โครงการ TIP 7 และ โครงการ TIP 8

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท งานสมบูรณ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทในเครือ TIP)
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ TIP 7 และโครงการ TIP 8


บริษัทในเครือ TIP และคณะผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารจัดการธุรกิจให้เช่าอาคารคลังสินค้าและโรงงานสำเร็จรูปมานานกว่า 22 ปี โดย บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (TIP) ได้พัฒนาโครงการคลังสินค้าและโรงงานรวมทั้งสิ้น 8 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 540,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บริเวณบางนาตราด กม. 19 และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดสมุทรปราการ

TIP มีทีมงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างโครงการของตนเองกว่า 300 คน ที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างและพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง อาคารก่อสร้างด้วยวัสดุพรีเมี่ยม มีความแข็งแรงทนทาน ระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของโครงการมีคุณภาพสูงพร้อมรองรับการใช้งาน จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้เช่าชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีทีมงานขายและทีมบริหารจัดการมืออาชีพที่พร้อมให้คำปรึกษาและให้บริการประสานงานช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ เช่น การขอใบอนุญาตและสาธารณูปโภคตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรสำหรับคนต่างชาติ และบริการทั่วไปตามที่ลูกค้าต้องการได้อย่างใกล้ชิดและสะดวกรวดเร็ว ทำให้ลูกค้าสามารถประกอบกิจการได้อย่างราบรื่น ซึงถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การบริการของกลุ่ม TIP ส่งผลให้กลุ่ม TIP สามารถรักษาอัตราค่าเช่าคลังสินค้าให้อยู่ในระดับสูงได้

โครงการ SCC

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ SCC


บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสารทำละลายมามากกว่า 50 ปี เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม และเคมีภัณฑ์พื้นฐานเพื่อนำมาผลิตเครื่องอุปโภคที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งยังมีการวิจัย และพัฒนาธุรกิจเคมีภัณฑ์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทำเลที่ตั้งของโครงการสยามเฆมี บนถนนสุขสวัสดิ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นทำเลที่สำคัญในการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์บนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการให้บริการผู้เช่าในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่า และทำให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้เช่าที่ใช้บริการเช่าพื้นที่มาอย่างยาวนาน

โครงการ BIP

ผู้จัดการกองทรัสต์แต่งตั้ง บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินโครงการ BIP


บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจัดสรรที่ดิน มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 30 ปี คลังสินค้าภายในโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดีมีคุณภาพและมาตรฐานสูง รวมถึงภายในโครงการมีการลงทุนการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมที่ได้มาตรฐาน ซึ่งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้เช่าได้เป็นอย่างดี ในด้านทำเลที่ตั้งของโครงการสวน บนถนนติวานนท์ จังหวัดปทุมธานี ถือว่าตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร และใกล้สนามบินดอนเมือง ซึ่งถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์สำคัญในด้านโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง