รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

จำนวนหน่วย %
1 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,806,700.00 8.17%
2 บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 28,612,000.00 6.71%
3 บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) 27,980,484.00 6.56%
4 บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 17,750,000.00 4.16%
5 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) 15,500,000.00 3.64%
6 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,439,572.00 3.39%
7 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 13,753,800.00 3.23%
5 กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 13,059,162.00 3.06%
9 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 8,824,400.00 2.07%
10 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 7,580,000.00 1.78%