ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 12.40
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 2,195,950
ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.20 - 12.40
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 178,700
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.81%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 13.80