ชื่อย่อหุ้น: AIMIRT
ราคาล่าสุด: 13.20
มูลค่าการซื้อขาย (บาท): 2,817,860
ช่วงราคาระหว่างวัน: 13.00 - 13.20
สกุลเงิน: THB
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 215,100
เปลี่ยนแปลง (%): +0.10 (0.76%)
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.00 - 13.20