กองทรัสต์ลงทุนในกรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดินและอาคารคลังสินค้าของ บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด (“โครงการ TIP 7”) และ (“โครงการ TIP 8”)

01โครงการ TIP 7
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนอาคาร :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 5 อาคาร แบ่งเป็น 5 ยูนิต

เนื้อที่ดิน :

34 ไร่ 3 งาน 79.20 ตารางวา

พื้นที่อาคาร :

21,651.10 ตารางเมตร

ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

02โครงการ TIP 8
ลักษณะการลงทุน :

กรรมสิทธิ์ (Freehold) ในที่ดิน และอาคารคลังสินค้า

รูปแบบการนำทรัพย์สินออกให้เช่า :

นำออกให้เช่าแก่ผู้เช่าพื้นที่

จุดเด่นของทรัพย์สิน :
  • ตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำและการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของประเทศ อยู่ไม่ไกลจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • คุณภาพการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าอยู่ในระดับพรีเมี่ยมและได้มาตรฐาน
  • บริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ให้บริการเช่าคลังสินค้าครบวงจร มีการให้บริการและดูแลผู้เช่าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทำให้ผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าที่เช่าอยู่กับโครงการ TIP 8 มานาน
ทรัพย์สินประเภท :

อาคารคลังสินค้า

สถานที่ตั้ง :

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนยูนิต :

อาคารคลังสินค้า จำนวน 4 อาคาร แบ่งเป็น 4 ยูนิต

พื้นที่เช่า :

34,693 ตารางเมตร

อัตราการเช่าพื้นที่ :

100%

เนื้อที่ดิน :

35 ไร่ 3 งาน 21.10 ตารางวา

แผนที่ตั้งทรัพย์สิน